jun 2021

M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
 

ALLES OVER , exposities

 

Backdrop

don 12/05/2016 - 19:00 > 21:00

BACK DROP = een autonome setting als een achtergrond voor een gecureerd programma met ontmoetingen, objecten en reflecties.


SET UP // 15/04 – 20/04 // 5

Studenten van de Faculteit Architectuur van de KULeuven bouwen de setting op in de tentoonstellingsruimtes van de Pianofabriek.

ENCOUNTERS # // 21/04 - 19/05 //
een achtergrond voor artistieke ontmoetingen

Voor elke encounter wordt een gast uitgenodigd om een bijdrage te leveren onder de vorm van een presentatie, lezing, performance. Nadien blijft een residu van die avond gedurende een week in de setting achter. Zowel de avondevents als de daarop aansluitende tentoonstellingen zijn voor het publiek toegankelijk. Het gedetailleerde programma zal bekend gemaakt worden op de vernissage van de Encounters.

Encounter #01 op donderdag 21/04 om 19u Vernissage
Encounter #02 op donderdag 28/04 om 19u
Encounter #03 op donderdag 12/05 om 19u
met een muzikale interventie van 2 gitaristen (Raphael Absolonne en Mick Lemaire)
Encounter #03 op donderdag 30/06 om 19u

PROPS # // 20/05 - 23/06 //
een achtergrond voor scenografische objecten in de stedelijke ruimte

Studenten van de Faculteit Architectuur van de KULeuven tonen een ‘sokkel voor de (stedelijke) ruimte’, een andere kijk op de (stedelijke) ruimte rond de Pianofabriek.

PROPS studentenjury op vrijdag 20/05
PROPS reshuffle van maandag 23/05 tot donderdag 26/05
PROPS tentoonstelling op donderdag 26/05 Vernissage

SALONS #// 23/06 - 30/06 //
een achtergrond voor reflecties op het raakvlak tussen kunst en architectuur

Gedurende drie opeenvolgende dagen wordt de setting ter beschikking gesteld van onderzoekers die actief zijn binnen het domein van kunst en architectuur. Ze presenteren er een stand van zaken van hun onderzoek en gaan er in debat met collega’s. Hoewel deze dagen in de eerste plaats gericht zijn op een gespecialiseerd publiek, is iedereen welkom om de presentaties en gesprekken bij te wonen. Het gedetailleerde programma zal bekend gemaakt worden op de vernissage van de PROPS.

Salon #01 op dinsdag 28/06
Salon #02 op woensdag 29/06
Salon #03 op donderdag 30/06 finissage 19:00

Back Drop is een project geïnitieerd door Wim Goossens en Arnaud Hendrickx, in samenwerking met Roel Kerkhofs.
Pianofabriek van 5 april tot 30 juni 2016

Roel Kerkhofs (°1975) woont en werkt in Brussel. Hij studeerde beeldhouwkunst aan de Hogeschool voor Beeldende Kunst Sint-Lukas Brussel en is afgestudeerd in 1997. Sinds 2000 is hij voornamelijk bezig geweest met projecten binnen de publieke en stedelijke context, en dit zowel als autonoom kunstenaar als binnen het verhaal van andere organisaties zoals Citymine(d) en BNA-BBOT. Vanaf 2006 is hij nauw betrokken bij de werking van de Brusselse vzw Globe Aroma, een organisatie die werkt met nieuwkomers inBrussel die in ons land asiel aanvragen. De laatste jaren speelt het platform de hoofdrol binnen zijn artistieke praqktijk, waarbinnen de liefde voor het beeld, de realiteit en de mogelijke interactie met
derden gekaderd worden. Sinds 2004 is hij docent aan LUCA, School Of Arts, Campus Sint-Lucas Beeldende Kunst Gent. Hij is er medeverantwoordelijke voor het atelier mixed media en maakt er deel uit van de onderzoeksgroep ‘Liberty inviting artists to take part, about Art, Space and Context’.

Wim Goossens (°1975) woont in Antwerpen en werkt in Brussel, Gent en Leuven. Hij is opgeleid als architect aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Sint-¬‐Lucas Brussel en studeerde af in 2000 met een theoretisch eindwerk over de multisensorIële waarneming in architectuur. Tot 2015 heeft hij een actieve bouwpraktijk gecombineerd met lesopdrachten binnen het atelier expressie en mixed media aan architecten in opleiding en met fundamenteel onderzoek in architectuur. De laatste jaren is het zwaartepunt van deze activiteiten verschoven naar het onderwijs en een nieuwe academische praktijk op het raakvlak tussen kunst en architectuur. Die praktijk is motor en voorwerp geworden van een doctoraatsonderzoek rond het ruimtelijk affect dat in 2015 werd opgestart. Als onderzoeker is hij verbonden aan de onderzoeksgroep ‘Radical Materiality’ aan de Faculteit Architectuur van de KU Leuven.

Arnaud Hendrickx (°1970) woont in Brussel en werkt in Brussel, Gent en Leuven. Hij is opgeleid als architect aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Sint-¬‐Lucas Brussel. Als architect heeft hij samen gewerkt met Xaveer De Geyter architects en richtte hij nadien Rauw Architecten op met Thierry Berlemont en Bart Callens, waarmee hij verscillende gebouwen realiseerde. Zijn ruimtelijke artistieke praktijk is de laatste jaren meer en meer toegespitst op samenwerkingsverbanden met kunstenaars, artefacten, installaties en tentoonstellingen dan op gebouwen. Hij geeft les en voert onderzoek op het grensgebied of de overlapzone tussen kunst en architectuur als professor aan de Faculteit Architectuur aan de KU Leuven en als adjunct professor aan de RMIT University, School of Architecture and Design, Melbourne in Australië. Hij is hoofd van de eenheid Architectuur en Kunst van het Departement Architectuur aan de KU Leuven en lid van de onderzoeksgroep ‘Radical Materiality’ aan de Faculteit
Architectuur van diezelfde universiteit. Hij behaalde zijn doctoraat in 2012 aan de RMIT University, School
of Architecture and Design, Melbourne in Australië met een proefschrift en tentoonstellingsproject
genaamd ‘Substatiating Displacement’.